Helgers + Raafs Advocaten

Co-ouderschap ondanks heftige strijd en slechte communicatie tussen ouders

Een paar dagen geleden oordeelde het hof in Den Bosch in één van mijn zaken dat de rechtbank Limburg terecht een co-ouderschapsregeling had vastgesteld, ondanks dat er sprake was van (ongefundeerde) beschuldiging van sexueel misbruik door de een jegens de ander en ondanks dat partijen in tal van procedures waren verwikkeld en dat één van de partijen absoluut geen co-ouderschap wilde en om die reden heel erg z’n/haar best deed om niet te communiceren met de ander.

Doorslaggevend in deze zaak is naar mijn mening de houding en het gedrag van de ouder geweest die beschuldigd werd van sexueel misbruik, maar desondanks respect bleef tonen jegens de ander in zijn/haar ouderrol. Het vertrouwen dat deze ouder bleef hebben in de andere ouder, en de uitstraling van dat vertrouwen tegenover de kinderen maakte, in combinatie met de vrijwillig ingezette hulpverlening, dat het hof geen aanleiding zag om iets te veranderen aan de uitspraak van de rechtbank Limburg. Met de rechtbank vond het hof dat co-ouderschap het meest in het belang van de kinderen was.

Co-ouderschap en slecht communicerende ouders. Dat was tot voor kort een no- go area. Het lijkt echter steeds meer de tendens dat dit wel mogelijk is, ook bij jonge kinderen, ook als ouders verwikkeld zijn in een heftige strijd.

Overigens kiest volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek ruim een kwart van de gescheiden ouders voor co-ouderschap en blijkt deze keuze ook duurzaam te zijn (bron: cbs.nl 18-12-2017)

Er zijn 2 recente wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat kinderen ook het best gedijen bij co-ouderschap.

Volgens het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zijn kinderen in co-ouderschap het gelukkigst (WODC: Memorandum 2017-1; Woonarrangementen van kinderen na scheiding, contactverlies met de uitwonende ouder en de effectiviteit van het ouderschapsplan). Uit het onderzoek van Jani Turunen (Stockholm University, augustus 2017) blijkt dat kinderen van gescheiden ouders minder stress lijken te ervaren als er sprake is van co-ouderschap.

Stabiliteit in het ouderschap blijkt belangrijker te zijn dan stabiliteit in het fysieke woonadres, volgens het onderzoek van het WODC. Volgens Jani Turunen van de Stockholm University kunnen de resultaten van zijn onderzoek worden geïnterpreteerd als een bewijs voor de positieve effecten van co-ouderschap na scheiding zelfs als de ouders een slechte verstandhouding hebben. Dit geldt ook bij kleine kinderen.

Geschreven door:

Elles Ramakers